Deň narcisov 2015

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 19-ty krát.
Tento rok môžete prispieť aj cez VIAMO. Ku každému príspevku cez VIAMO v termíne od 26.3.2015 do 31.3.2015 pridáme 1€ navyše*

Načítajte QR kód VIAMO aplikáciou a platbu potvrďte svojím PINom.
Sumu, ktorou chcete prispieť môžete zmeniť v aplikácii.
*Platí pre všetky príspevky so sumou aspoň 1€, maximálne 1 platba od toho istého platcu v ten istý deň.

Prispieť cez VIAMO môžu klienti týchto bánk