Obchodné podmienky pre fyzické osoby


Tieto OP platia pre služby poskytované fyzickým osobám (dostupné v bankových aplikáciách Tatra banka VIAMO, VÚB VIAMO a aplikácii VIAMO Plus).

Dokumnety na stiahnutie

pdf Obchodné podmienky VIAMO k službám pre VIAMO Príjemcu od 20.7.2021
pdf Obchodné podmienky VIAMO k službám pre VIAMO Platiteľa od 20.7.2021

pdf Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO platné od 1.9.2021
pdf Obchodné podmienky VÚB VIAMO platné od 1.6.2021

pdf Informácia o spracúvaní osobných údajov k VIAMO Službám