Chcete používať VIAMO vo svojej firme?


Ak chcete prijímať platby za tovar alebo služby cez VIAMO, potrebujete:

1) Bankový účet v ľubovoľnej banke na Slovensku
2) Uzavrieť zmluvu o poskytovaní služby VIAMO pre obchodníkov
3) Umožniť platiť vašim zákazníkom cez VIAMO - napr. vytlačiť QR kód alebo zaintegrovať VIAMO platbu do vášho e-Shopu.

Koľko stojí VIAMO pre firmy?

Príjem platieb cez VIAMO na komerčné účely je spoplatnený. Neplatíte však žiadne paušálne ani vstupné poplatky. Platíte len za transakcie, ktoré naozaj príjmete na váš bankový účet. VIAMO funguje veľmi efektívne a preto cena je atraktívnejšia ako pri alternatívnych platobných kanáloch.